Algemene Leden Vergadering 8 maart 2017

Op woensdag 8 maart 2017 wordt de Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden.

Locatie: Pelgrimshoeve (vergaderzaal aan Newtonstraat 22)

Aanvang: 19:30 uur

Alle leden worden uitgenodigd om aanwezig te zijn en mee te beslissen over het beleid van het bestuur.

 

Agenda;

 1. Opening
 2. Mutaties bestuur
 3. Vorige verslag (ALV 16 augutus 2016)[PDF]
 4. Mededelingen
 5. Financieel  jaarverslag 2016 [PDF] versie na kascontrole [PDF]
  1. Toelichting door penningmeester
  2. Verslag kascommissie
  3. Decharge verlening kascommissie [stemming]
  4. Goedkeuring jaarverslag [stemming]
 6. Jaarplan 2017 [PDF]
  1. Toelichting
  2. Vaststelling begroting [stemming]
 7. Vaststellen contributie 2017 [stemming][PDF]
 8. Huishoudelijk reglement [PDF]
  1. Toelichting
  2. Vaststelling  [stemming]
 9. Project gemeentelijke daken
  1. Toelichting
  2. Vaststelling  [stemming]
 10. Project blok-voor-blok Seghwaert [PDF]
  1. Toelichting
  2. Vaststelling  [stemming]
 11. Werkgroepen [PDF]
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

1 Comment on “

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *