DEZo Energiecafé

Aardgasvrije wijken: warmtetransitie met bewoners

Datum

Tijd

Plaats

Maandag 28 januari 2019

19:30 uur

Restaurant Happy Moose, Het Langeland 20

Hoe kunnen gemeente en bewoners samen werken aan aardgasvrije wijken?

Introductie:

De warmtetransitie is behalve een fysieke ook een sociale opgave. Het gaat niet alleen om isolatie, warmtepompen, bronnen, leidingen en opslag, maar ook om participatie, percepties en draagvlak onder inwoners. Woningeigenaren beslissen zélf hoe en wanneer (voor 2050) zij hun woning aardgasvrij maken. De gemeente kan stimuleren en faciliteren. Maar op welke manier? Wat is wenselijk? En wat is haalbaar?

Op dit sociale vlak hebben gemeenten in Nederland t.a.v. “Van Gas Los” twee vragen te beantwoorden:

1. Hoe kan de gemeente maatschappelijk gedragen warmtetransitiebeleid ontwikkelen?

2. Hoe kan de gemeente individuele bewoners ondersteunen bij het maken van een investeringsbeslissing voor een aardgasvrij huis?

In het energiecafé “Aardgasvrije wijken: warmtetransitie met bewoners” gaan we in op deze twee vragen en dagen we bewoners én gemeente uit om in gesprek te gaan over een maatschappelijk wenselijk proces voor de warmtetransitie.

Doel:

1) Bewoners informeren over “Van Gas Los”: ambities, rollen, verplichtingen en verantwoordelijkheden.

2) Bewoners en gemeente gezamenlijk laten nadenken over hoe een maatschappelijk wenselijk transitieproces er uit zou kunnen zien.

Doelgroep:

1. Bewoners, met name woningeigenaren, maar huurders zijn ook van harte uitgenodigd.

2. Gemeenteambtenaren die zich bezig houden met: duurzaamheid, participatie, communicatie, herinrichting, klimaatadaptatie, aardgasvrije wijken etc.

Programma:

1. Presentatie: Bewoners op de hoogte stellen van “Van Gas Los”. Wat houdt het in? Welke ambities heeft het Rijk? (10 min)

2. Presentatie: Wat betekent het dat de gemeente de rol van “Regisseur” op zich neemt? Welke verplichtingen heeft de gemeente t.a.v. de RES en de warmtetransitieplannen? (10 min)

3. Presentatie: Wat betekent “Van Gas Los” voor woningeigenaren? Welke keuzes maak je als woningeigenaar zelf? En voor welke keuzes ben je afhankelijk van de gemeente? Hoe kan je als bewoner de gemeente ondersteunen? Welke samenwerkingsvormen zijn er? (20 minuten)

Pauze (15 min)

4. Workshop: bewoners en gemeenten gezamenlijk laten nadenken over de 2 bovengenoemde vragen en aanbevelingen laten formuleren voor een proces.

a. Rondetafelgesprek: Middels een aantal voorbeelden bewoners (en de gemeente) informeren over de verschillende procesvormen waarin particuliere woningeigenaren nu al meedenken in het aardgasvrij maken van hun wijk (Westland, Heerhugowaard, Sliedrecht, Uitgeest) + reflecteren op de samenwerkingsvormen. Wat is gewenst en wat niet?

b. Rondetafelgesprek: Bewoners en gemeenten samen een proces ontwerpen voor de warmtetransitie in Zoetermeer. Hoe kom je van transitieambitie naar investeringsbeslissing? Welke afwegingen maakt de gemeente in het beleid? Wie betrekt de gemeente in het proces? En hoe kijken bewoners daar naar? Welke verwachtingen hebben zij van de gemeente? En welke rol zien ze voor zichzelf?

(1 uur)

Pauze (15 min)

5. Reflectie: Kunnen we de 2 vragen beantwoorden? Wat zijn de grootste leerpunten?

(20 min)

Bezoek aan het DEZo Energiecafé is gratis. We stellen het zeer op prijs dat je je aanmeld. Aan de hand van het aantal aanmeldingen kunnen we de ruimte optimaal inrichten.