Giekwerf27

Familie Nijs

Giekwerf 27, De Leyens

Een bijzonderheid op dit adres is de toepassing van een schelplaag in de kruipruimte. Een andere opvallende isolerende maatregel is leidingisolatie. Ook zijn zonnepanelen en vloerverwarming toegepast. De zonnepanelen zijn collectief met de buren aangeschaft.

Terug naar overzichtskaart