De Goede Woning

Van Egmondstraat, Palenstein (NOM-woningen)

De Goede Woning is van plan om van 120 in 1967 gebouwde woningen zogenaamde Nul op de Meter woningen te maken. De bijna oudste woningen van DGW kunnen dan weer zo’n 40 jaar mee. Nul op de Meter houdt in dat de woning gedurende een jaar net zoveel energie opwekt als er verbruikt wordt. De complete gevel wordt met isolerende maatregelen aangepakt, het dak wordt beter geïsoleerd en er komen zonnepanelen op het dak te liggen. Het project bevindt zich nog in de voorbereidingsfase; men kan de wijk nu nog in de bestaande staat bekijken.

Informatie over de plannen wordt gepresenteerd in het Savelsbos (eerste ingang; zie De Goede Woning - Savelbos). Zie ook: Nieuwsbericht DGW

Terug naar overzichtskaart