Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer

ACTIVITEITENKALENDER

28-01-2019

Energiecafé - Aardgasvrije wijken

Van 19:30 tot 21:30 uur

Restaurant Happy Moose, Het Langeland 20, Zoetermeer

De warmtetransitie is behalve een fysieke ook een sociale opgave. Het gaat niet alleen om isolatie, warmtepompen, bronnen, leidingen en opslag, maar ook om participatie, percepties en draagvlak onder inwoners. Woningeigenaren beslissen zélf hoe en wanneer (voor 2050) zij hun woning aardgasvrij maken. De gemeente kan stimuleren en faciliteren. Maar op welke manier? Wat is wenselijk? En wat is haalbaar?