De Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer U.A. kent twee soorten lidmaatschap. Algemene leden en participanten. Participanten zijn leden die een aandeel hebben in onze zonneparken. Participanten zijn altijd lid. Leden hoeven geen participant te zijn.

De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering (ALV) vastgesteld.

Voor 2016 is de contributie vastgesteld op € 12,- per jaar. Leden die halverwege het jaar lid worden betalen alleen contributie voor de maanden van het eerste jaar. Daarna word in januari van elk volgend jaar dat men lid is contributie betaald.

De contributie is bedoeld voor de dagelijkse bestuurskosten van de coöperatie. Alle evenementen en bijzondere projecten die de coöperatie start zijn kostendekkend. De overige projecten (zonneparken en windturbines e.d.) moeten rendement opleveren.

De ALV besluit over elk afzonderlijk project dat gestart wordt.

Als lid van de coöperatie kunt u meebeslissen over het beleid. Als werkgroeplid kunt u meedenken en helpen met de uitvoering van verschillende projecten en evenementen.

Aanmelden