In Productie

Pelgrimshoeve

Sinds november 2015 is ons zonnepark op de daken van de Pelgrimshoeve in productie. 94 zonnepanelen met een totaal vermogen van ruim 28 kWp. De gemiddelde jaarlijkse opbrengst wordt geschat op 26 MWh.

Het geld voor de investering was binnen 3 weken binnen. De participanten in dit project zijn op 1 na allemaal particuliere inwoners van Zoetermeer.

In Voorbereiding

Gemeentelijk daken

DEZo is in overleg met de gemeente Zoetermeer over het realiseren van zonneparken op daken van sportvoorzieningen.

Het gaat om de locaties;

  • Sporthal aan het Willem Alexanderplantsoen in de wijk Driemanspolder
  • Sportzaal Fivelingo in de wijk Meerzicht

De belangstellingsregistratie is gestart. Op www.stroomvandezoetermeersezon.nl vind je meer informatie en kan je je belangstelling tonen. Alle technische zaken zoals plaatsingsmogelijkheden panelen en bekabeling, plaatsen omvormers, plaats en zwaarte van de aansluiting ed zijn bekeken en vastgesteld. De verdienmodellen per locatie zijn ook uitgewerkt. Op basis van de uitkomst van deze verdienmodellen is gekozen voor het zg postcoderoosmodel. Met de gemeente is in december 2016 afgesproken dat zodra de sterkteberekeningen van de daken beschikbaar zijn en een nog openstaande vraag over de plaats van de meter is beantwoord een plan van aanpak voor het in de markt zetten van deze vier projecten zal worden besproken. We verwachten dat dit in februari 2017 plaats zal vinden.

Op dit moment zijn de contracten tussen de gemeente en DEZo en die tussen de participanten en Dezo in ontwikkeling.

Blok voor blok aanpak

DEZo heeft met medewerking van burgerinitiatieven in de wijk Seghwaert een projectplan ontwikkeld voor een zogenaamde ‘Blok voor Blok aanpak’ in de wijk.

Deze aanpak helpt de huiseigenaar om voor zichzelf na te gaan welke maatregelen voor besparing of eigen energieopwekking bij hem of haar past. Voor het uitvoering van de maatregelen brengt het project de huiseigenaar in contact met geschikte aanbieders. Zo kan de huiseigenaar zelf een keuze maken. In deze aanpak staan niet de leverancier en zijn product centraal, maar de wens van de huiseigenaar/bewoner en de kansen die zijn/haar woning biedt. Dat moet een comfortabeler en gezonder huis, een hogere woningwaarde en lagere energielasten opleveren.

In de loop van 2017 zal duidelijk worden of de gemeente Zoetermeer het plan zal steunen.

Unicoz

In het voorjaar van 2016 heeft de gemeente DEZo gepeild naar belangstelling voor het ontwikkelen van zon pv-installaties op de daken van scholen. DEZo heeft deze vraag positief beantwoord. Het gaat om door de onderwijsgroep Unicoz beheerde gebouwen van het Oranje Nassau College aan de Parkdreef en de Clauslaan in Zoetermeer.

In het najaar van 2016 is door DEZo een eerste projectplan opgesteld met mogelijkheden voor het plaatsen van de bedoelde pv-installaties en varianten voor de financiering.

In januari 2017 zijn vervolgstappen afgesproken. Voorlopig wordt uitgegaan van zon pv-installaties op de hoofdgebouwen aan de Clauslaan en de Parkdreef en op twee sportzalen aan de Tuindreef. Voor de financiering zal worden uitgegaan van het z.g. postcoderoosmodel.

Na onderzoek ter plaatse zullen de plannen verder worden uitgewerkt, inclusief een kostenraming en een z.g. verdienmodel. De mogelijkheden voor financiering kunnen op basis van het verdienmodel worden bepaald. DEZO doet een voorstel voor het op te stellen contract tussen DEZo en Unicoz en een Recht van Opstal.

In maart 2017 volgen stappen om tussen Unicoz, de gemeente en DEZo tot overeenstemming te komen over de verdere ontwikkeling van deze duurzame energieopwekking.

In aanbouw

Geen

Er zijn op dit moment geen projecten in aanbouw.