Verslag DEZo Energiecafé "De nieuwe projecten van DEZo" van 17 oktober 2017

Op 17 oktober 2016 werd het eerste Energiecafé van DEZo gehouden. In een informele sfeer gingen we met elkaar in gesprek over verschillende onderwerpen. Het thema van de avond was "De nieuwe projecten van DEZo". In het afgelopen jaar is DEZo benaderd voor diverse projecten. In een korte presentatie liet Rens Schipper zien over wat voor soort projecten DEZo nu in gesprek is met verschillende organisaties.

Zonneparken

Op gemeentelijke daken, op schooldaken, bedrijfsterreinen (commercieel) en braakliggende terreinen (gemeente)

 

Windturbine

Initiatieven vanuit Provincie en in samenwerking met Gemeente

 

Samenwerkingsverbanden

Hof van Seghwaert, Balijhoeve en braakliggende terreinen (gemeente)

 

Wijkgerichte aanpak

Blok voor blok Seghwaert en Renovatiewinkel (Gemeente)

 

Bij al deze projecten komen steeds weer een aantal onderwerpen ter discussie. Met een aantal van deze onderwerpen gingen we in groepen de discussie met elkaar aan;

Windenergie in Zoetermeer

Bij de discussie waren vooral voorstanders aanwezig dit zal de uitkomst mede bepaald hebben. Windenergie levert een grotere bijdrage aan de doelstelling van energieneutraliteit dan zonneparken. Winmolens hebben een grotere impact op het landschap dan zonneparken. Belangrijk is om draagvlak te vergroten om zodoende tegenstanders tegenwicht te kunnen bieden.

 

Postcoderoos versus SDE

PCR is een complexer systeem dan SDE. PCR is moeilijker aan de man te brengen i.v.m. regels van Belastingdienst. SDE is eenvoudiger maar legt een grote financiële verplichting bij DEZo. SDE lijkt minder gevoelig voor toekomstige kabinetsbesluiten dan SDE. PCR levert financieel meer op voor DEZo.

 

Energieparken of hybride oplossingen

Samenwerkingsverbanden met de wijk zorgt voor meer cohesie in de wijk. Meer draagvlak en medewerking van commerciële partijen (sponsoring). Energieparken zijn (zeker bij tijdelijke opstelling) moeilijk rendabel te krijgen i.v.m. hogere kosten voor netaansluiting, leges en beveiliging (tegen vandalisme). Imago van DEZo kan groeien door in samenwerkingsverbanden mee te werken.

 

 

Al met al kijken we terug op een geslaagde avond. De opkomst was goed, de discussie boeiend en de sfeer geweldig. We willen vooral Restaurant Happy Moose hartelijk bedanken! De ruimte, voorzieningen en bediening paste perfect bij het beeld van een (energie)café.