Verslag DEZo Energiecafé "Duurzame verwarmingstechnieken" van 20 maart 2017

Alweer een druk bezochte avond van het Energiecafé van DEZo in de Happy Moose bij de Noord Aa in Zoetermeer. Na een algemene inleiding van Fred Verhaaren (Helena Sustainable Innovations) over duurzame verwarmingsmogelijkheden en de noodzaak daartoe, was er een interview met Jan van Oosten van Derwort Loodgieters BV en een bespiegeling met Peter Verheggen en Monique Hakkennes van de gemeente Zoetermeer over de groeiende rol van de gemeente op het pad naar een aardgasloze toekomst.

Van het gas af (Fred Verhaaren - Helena Sustainable Innovations)

Fred Verhaaren gaf in een inspirerende presentatie een overzicht van verwarmingsproblematiek. Hij schetste in vogelvlucht de opkomst en ondergang van ons aardgas gebruik. Vervolgens liet hij mogelijkheden voor implementatie duurzaam verwarmen op verschillende schaalniveaus zien: regionaal, lokaal, buurt, woningengroep en afzonderlijke woning. In zijn visie moeten de maatregelen elkaar aanvullen. Hij legde op hoofdlijnen de werking van PVT-panelen, warmtepompen en een combinatie daarvan vervat in pre-fab combi-units uit. Ook belichtte hij bufferopslag van warm water. De inleiding was een boeiende verkenning van het terrein.

Presentatie van Fred Verhaaren: Van het gas af

 

Een visie van een installateur (Jan van Oosten – Derwort Loodgieters)

‘Gaaf’ was – desgevraagd – de reactie van Jan van Oosten op het verhaal van Fred Verhaaren. Jan presenteerde zichzelf met een gepassioneerd betoog over onze klimaat- en energieproblematiek en onze verantwoordelijkheid daar iets aan te doen. Hij gaf aan waar de installateursbranche volgens hem op dit ogenblik staat en hoe het bedrijf Derwort, waar hij aan verbonden is, probeert in te spelen op duurzame verwarmingswensen van – onder andere – particulieren. Zo schetste hij een interessante toepassing in de praktijk van het al door Fred aangegeven combi-systeem. Ook Jan stond stil bij verschillende soorten warmtepompen (lucht, water, aarde) en ging tevens kort in op enkele obstakels voor ontwikkelingen door huidige wet- en regelgeving.

 

De rol van de gemeente (Peter Verheggen en Monique Hakkennes - Gemeente Zoetermeer)

Met de gemeente in de regierol is Zoetermeer hard bezig aardgasvrij te worden. Peter en Monique gaven aan hoe een integrale aanpak van de wijk Palenstein wordt gezien. De nagenoeg totale vernieuwing van de wijk geeft daar ook veel mogelijkheden voor. Maar ook in renovatiesituaties worden fundamentele wijzigingen in de energiesystemen doorgevoerd. Zo is er het NOM-project van de woningcorporatie DGW. De corporaties gaan zorgen voor een energieprestatiegarantie, waardoor bewoners niet voor financiële verrassingen kunnen komen te staan na huurverhoging t.b.v. lagere energielasten. Met andere gemeenten ondertekende Zoetermeer een Green Deal op weg naar een aardgasvrije toekomst met minister Kamp.

Lees meer