Verslag DEZo Energiecafé "Elektrisch rijden" van 15 januari 2018

In het eerste Energiecafé van 2018 in de Happy Moose kwam een wat afwijkend onderwerp voor het voetlicht: elektrisch rijden. Duurzaamheid bereik je immers niet alleen met je huis aanpakken, maar ook door je mobiliteit onder de loep te nemen.

Dirk van den Blink van de vereniging Elektrische Rijders gaf de aftrap met een welhaast bevlogen en zeer informatierijke inleiding over het onderwerp (zie [link naar presentatie]). De ontwikkeling van het elektrisch rijden kwam aan bod, technische en kostenaspecten, de relatie tot andere energiebronnen voor mobiliteit, het gebruik in de praktijk (laadpalen) en nog veel meer. Elektrische is een genot en, ach, dat met die laadpalen valt best mee en wordt snel beter.

Dat laatste liet Wietske Romijn van de Gemeente Zoetermeer ook zien. Zij lichtte het beleid ter stimulering van elektrisch rijden van de gemeente toe. Hoe kom je aan een laadpaal dichtbij je huis en wat zijn de verwachtingen wat aantal palen betreft in de toekomst; de presentatie van Wietske maakte dit – en meer – duidelijk.

En dan waren er ook nog ervaringsdeskundigen in de zaal, waaronder Walter Jansen. Allen beaam¬den het elektrisch rijgenot. Puntje van aandacht bij elektrisch rijden blijkt wel dat je bij hard rijden onevenredig meer stroom verbruikt dan idem bij auto’s met brandstofmotoren. Daarentegen is file rijden ineens zuinig met een elektrische auto.
Het aanbod aan elektrische auto’s neemt toe; met een beetje geduld zal de prijs ook nog wel wat zakken.