Verslag van het Energiecafé van DEZo op 16 januari 2017 in Happy Moose

Het bezoekersaantal van het derde Energiecafé van DEZo overtrof de op zich al goed bezochte eerste twee keer. Er waren dan ook de nodige bezoekers die niet alleen voor het onderwerp als zodanig kwamen, maar ook sterk betrokken waren bij de ontwikkelingen van De Balij en een eventuele windmolen aldaar. Het was een avond met genuanceerde beelden over hoe wel en niet het proces naar implementatie van windmolens te voeren. De locatie ‘Happy Moose’ viel wederom in de smaak.

Rol windenergie bij energietransitie

Jan Pieter Wieldraaijer, voorzitter van de ‘Stichting Duurzaam Drimmelen’ en secretaris van de ‘Stichting Energietransitie in Drimmelen’ gaf de aftrap voor de avond. Hij ging in op de mogelijke rol van windenergie voor de te behalen doelen inzake de benodigde energietransitie van Nederland, i.c. de te bereiken reductie van CO2. Voor- en nadelen van windturbines werden duidelijk uiteengezet. Ook legde hij kostenmodellen van windturbines uit.

Jan Pieter ging in het bijzonder in op de intitiatieven die in enkele gemeenten in West Brabant worden genomen; een ingewikkeld proces maar wel hoopgevend door de procedurele zuiverheid waarmee het doorlopen wordt, met veel betrokkenheid van bewoners. Een belangrijk aspect is dat de baten voor een deel ten goede komen aan de directe omgeving waar ook de eventueel als zodanig beschouwde lasten gevoeld worden (concept ‘dorpsmolen’). Honderd procent acceptatie blijkt evenwel – ook in West Brabant – moeilijk te bereiken.

Balij Windmolenvrij

Na een korte pauze was er een uiteenzetting over ‘Balij Windmolen Vrij’ van Aris Jan Hofker van de gelijknamige actiegroep. Het belangrijkste punt in zijn betoog was hoe je een ordentelijk draagvlak maximaliserend proces kunt voeren voor het bereiken van op zich gewenste plaatsing van windmolens. Aan de hand van criteria van verschillende partijen in het proces ‘Balij’, gaf Aris Jan aan waar geschikte mogelijkheden voor plaatsing van windmolens in Zoetermeer gedacht zouden kunnen worden wn waarom Balij in elk geval ongeschikt is. ‘Eerst wenselijkheid van een locatie onderzoeken, dan mogelijkheid’, was zijn motto.

NIMBY?

Fred Verhaaren sloot af met de ietwat provocerende stelling dat we met de mentaliteit van “not in my backyard” (NIMBY) de wereld niet gaan redden voor onze kinderen.

DEZo-standpunt

De avond heeft DEZo ertoe aangezet haar voorlopig standpunt inzake windenergie aan te scherpen. DEZo zal daar na verdere discussie mee naar buiten komen.