Verslag DEZo Energiecafé "Nieuwe subsidies en Energiesafari" van 21 november 2016
Op maandag 21 november 2016 is het tweede Energiecafé van DEZo gehouden. In een informele sfeer zijn twee onderwerpen door sprekers behandeld en daarna is aan de hand van een stelling een discussie gevoerd.
De thema’s van deze avond waren "Nieuwe energiesubsidies en Energiesafari". In de discussie stond de vraag “Nul op de meter is beter dan toepassen van losse maatregelen” centraal.
De avond was met een opkomst van ca 25 personen goed bezocht en werd geleid door Loek Groenewegen, voorzitter van de DEZO-werkgroep informatie.

 

Energiesafari
Pim Halkes van 4home2 was de eerste spreker. Hij deed verslag van de Energiesafari, die in november 2015 samen met de Gemeente was georganiseerd voor een aantal deelnemende bewoners van de wijk Seghwaert. Gevels van de woningen van de deelnemers werden met een warmtebeeldcamera opgenomen. Pim legde uit, dat op deze opnamen conclusies kunnen worden getrokken waar warmteverlies optreedt en waar zich koudebruggen bevinden. Aan de hand van het kleurenpatroon kun je het warmteverlies zien toenemen van blauw naar rood. Met deze gegevens kun je dus gericht energiebesparende maatrelen treffen, waarbij Pim aangaf eerst de schil goed aan te pakken alvorens energiebesparende installaties toe te passen in een woning. Door diverse vragen van aanwezigen moest de presentatie aan het eind snel enigszbns worden ingekort.

 

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor duurzame maatregelingen voor woningen
Monique Hakkennes van de gemeente Zoetermeer gaf een heldere presentatie over subsidiemogelijkheden voor duurzame maatregelen voor woningen. Per januari 2016 zijn er o.a. meerdere mogelijkheden gekomen voor het toepassen van duurzame installaties in de bestaande en nieuwe woningen en voor isolatiemaatregelen (wel te combineren) in bestaande bouw. Tevens is er voor NOM-woningen een subsidieregeling en de gemeente Zoetermeer heeft zelfs voor 5 NOM-woningen een lokale subsidie klaar staan van €15.000,--. Voor het plaatsen van zonnepanelen bestaat de mogelijkheid om de BTW terug te vorderen bij de Belastingdienst.

 

Discussie “Nul op de Meter is beter dan het toepassen van losse maatregelen”
Loek Groenewegen daagde de zaal uit met deze stelling. , nadat Cees Hofman het verschil tussen NOM en Energieneutraal had uitgelegd. Tijdens de discussie werden de voors en tegens op flapovers genoteerd:

 

Voordelen NOM
- in een keer uitgevoerd is goedkoper
- alle werkzaamheden op elkaar afgestemd
- CO2 besparing eerder gehaald
- is te monitoren

 

Voordelen losse maatregelen
- Financieel beter te regelen
- vrijheid van keuze(no regret)
- einddoel eerst bepalen
- is te monitoren - makkelijker instappen

 

Er ontstond een levendige discussie, waarbij aanvankelijk De NOM-aanpak de voorkeur had , omdat je dan in een keer klaar bent en het daardoor ook financieel aantrekkelijker is . De toch wel behoorlijke investering werpt evenwel een forse drempel, zodat ook voor de fasegewijze aanpak, waarbij allereerst het einddoel (Energieneutraal) en de volgorde van aanpak scherp gesteld moeten worden. Hierbij wordt opgemerkt, dat hier met een aantal simpele stappen het comfort en gezondheid in de woning flink kan worden vergroot en veel bespaard kan worden. Juist de laatste stappen naar Energieneutraal zijn in verhouding minder effectief vanwege hoge investering en lange terugverdientijd. De vraag dringt zich dan op of je in de bestaande woning wel naar Energieneutraal moet gaan.

Weer een geslaagde avond. De discussie boeiend en de sfeer geweldig. Loek sloot de avond met een dankwoord aan de sprekers en de gastheer af en met een drankje werd er nog een tijd gezellig nagepraat.