Terugblik DEZo-Eenergiecafé over Warmtepompsystemen

De eerste avond op 23 oktober jl. van het tweede seizoen van het Energiecafé van DEZo in de Happy Moose trok een overweldigend aantal bezoekers, rond de 80.
De inmiddels al oude bekende Fred Verhaaren (Helena Sustainable Innovations) presenteerde het onderwerp ‘warmtepompsystemen’; dit als soort verdieping van een eerder energiecafé over duurzame verwarmingsmogelijkheden. Het was een boeiende en op punten technische schets van wat er allemaal komt kijken als je van het gas af wilt. De inleiding bood het publiek de nodige aanknopingspunten om verder te onderzoeken en de eigen situatie te spiegelen aan het modulaire model dat Fred ontwikkelt. Hij legde de werking van een warmtepomp uit. Maar met een warmtepomp – bedoeld voor warmteomzetting – alleen ben je er nog niet. Mede aan de hand van een pilotproject, waar Fred mee bezig is, ging hij ook in op warmteopwekking, warmteopslag, warmtetransport, warmafgifte en – zijdelings – op warmteterugwinning en warmteverlies. Met dit alles heb je bij een duurzaam verwarmingssysteem te maken. Gelukkig kun je in de praktijk het bereiken van de ideale situatie gefaseerd aanpakken.
Tineke Mook van Reimarkt kreeg even het woord om de bezoekers kenbaar te maken dat men bij Reimarkt terecht kan voor verdere begeleiding wanneer men concrete stappen voor duurzaam verwarmen overweegt. Reimarkt opent op 4 november een vestiging aan de Dorpsstraat in Zoetermeer.
Arie de Jong van de DEZo-werkgroep ‘Projecten’, deed in het kort een oproep aan de aanwezigen om ook actief in zijn (of een andere) werkgroep te worden. Er zijn op dit ogenblik te weinig ‘handjes’ om alle aspiraties waar te maken. Een aantal mensen hebben zich direct al opgegeven om althans nader geïnformeerd te worden.
Met een levende interactieve discussie en natuurlijk een drankje werd de avond in de immer gezellige ‘Happy Moose’ afgesloten.