Een CO2 neutraal Zoetermeer


De Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer zet zich in voor een gezonde leefomgeving. Daarbij richten we ons op het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie binnen de gemeentegrenzen. Daarbij willen we bijdragen aan een CO2 neutraal Zoetermeer in 2030!
Om dat te bereiken zijn we actief met onderstaande activiteiten;

  • We informeren inwoners van Zoetermeer over de (on)mogelijkheden op het gebied van energie besparen en het opwekken van duurzame energie.
  • We realiseren projecten om duurzame energie collectief op te wekken.

  • We werven fondsen om duurzame projecten te kunnen financieren.

Ons werkmodel


Als coöperatie geloven wij in de Trias energetica. Dit is een werkmodel met drie pijlers;

  • Energie besparen: Minder gebruik maken van apparatuur die (te)veel energie kosten en het aanschaffen van energiezuinige apparatuur.
  • Isoleren: Een woning of gebouw dat warmte langer vasthoudt hoeft minder (lang) verwarmt te worden. Dat bespaart energie.
  • Duurzaam opwekken: Indien mogelijk op de eigen locatie en anders collectief binnen de gemeente grenzen.

Wij zijn een kleine organisatie van vrijwilligers en werken samen met andere lokale initiatieven, het bedrijfsleven en de lokale overheden.