Burgerinitiatief


Wij zijn een burgerinitiatief. Een aantal enthousiaste inwoners van Zoetermeer die op een professionele wijze een bijdrage willen leveren aan een duurzame leefomgeving.

Dat willen we bereiken door inwoners, bedrijven en overheden te helpen bij het besparen van energie door gedrag te veranderen, bij het isoleren van gebouwen en bij het opwekken van duurzame energie. Daarnaast realiseren we collectieve installaties zoals zonneparken en windturbines binnen de gemeentegrenzen van Zoetermeer.

Elk lid van onze coöperatie heeft zijn of haar eigen talenten. Daar maken we zoveel mogelijk gebruik van. Vanuit onze beroepservaring brengen we expertise in zodat we alle voorkomende werkzaamheden uit kunnen voeren.

Maar we doen niet alles alleen. Bij voorkeur werken we samen met lokale partners.

Organisatie


DEZo is een kleine en platte organisatie. Het Bestuur van DEZo is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de coöperatie.
Onder het bestuur vallen drie werkgroepen. In elke werkgroep is een bestuurslid de trekker. De bezetting van de werkgroepen kan verder bestaan uit andere bestuursleden en vrijwilligers. Vanuit de werkgroepen worden voorstellen gedaan richting het bestuur. Het bestuur besluit over de uitvoering van de voorstellen uit de werkgroepen.
De werkgroep Projecten houdt zich bezig met het realiseren van zonneparken, windturbines en andere collectieve installaties.
De werkgroep Informatie richt zich op activiteiten om inwoners van Zoetermeer voor te lichten over duurzame energie.
De werkgroep Communicatie zorgt voor alle communicatie-uitingen van de coöperatie zoals de website, sociale media en de overige media.
De werkgroep Vermogen & Fondsenbeheer houdt zich bezig met het beheer van de reserves van de coöperatie.
De werkgroep Techniek & Aanbod volgt de technologische ontwikkelingen. Bij toepasbaarheid worden producten en hun fabrikanten opgenomen in onze lijst van mogelijke maatregelen.

 

 organogram

Even voorstellen

 

 

avatar-man


Rens Schipper [rens.schipper@dezo.eu]
Voorzitter, Trekker werkgroep Communicatie

Ik woon sinds 2014 in Zoetermeer. Ik ben getrouwd en ik heb 2 kinderen.
Toen ik in 2014 deze woning aan het Marotplan kocht wilde ik proberen om er een energie neutrale woning van te maken. Dat is niet helemaal gelukt. Ik heb wel veel geleerd in die periode. Alle fabrikanten/leveranciers/verkopers adviseren hun eigen product en dienst. Ik heb gekozen voor een combinatie van diensten en producten om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Na 1 jaar is wel duidelijk dat ik een besparing van ca. 80% op energiekosten heb gerealiseerd.
Ik wil de kennis die ik opgedaan heb delen met anderen. Vanaf het moment dat ik in contact werd gebracht met DEZo zet ik me met veel energie en enthousiasme in om andere inwoners van Zoetermeer bij te staan in hun weg naar een energie neutrale woonomgeving.
Binnen DEZo ben ik als bestuurslid bezig met communicatie. Dat is in eerste instantie het beheer van de website, de facebookpagina, de LinkedIn pagina, en het Twitter-account. Maar omdat vanuit alle andere gelederen van DEZo gecommuniceerd wordt ben ik overal bij betrokken. En daar voel ik me het best op mijn plek.

avatar-man


Arie de Jong [arie.de.jong@dezo.eu]

Secretaris

Mijn naam is Arie de Jong en ik woon al sinds 1978 in Zoetermeer waarvan de laatste 33 jaar in de wijk de Leyens. Ik ben 67 jaar en heb 2 kinderen en 3 kleinkinderen die ook allemaal in Zoetermeer wonen.
Mijn werkzame leven heb ik doorgebracht bij de Rijksgebouwendienst, tegenwoordig het Rijksvastgoedbedrijf, als constructie adviseur en later als projectleider. Daar heb ik eerst voor veel mooie projecten mogen adviseren over en het ontwerpen van de draagconstructies en later mooie projecten mogen begeleiden vanaf de eerste pen op papier tot de oplevering en overdracht een de gebruikers.
Duurzaamheid heeft al lang mijn belangstelling, ik heb mijn huis voorzien van de nodige zonnepanelen, een zonneboiler en een regenwatercircuit voor het doorspoelen van de toiletten.
Na mijn pensionering ben ik bewust op zoek gegaan naar een nuttige invulling voor de vrijkomende uurtjes. Ik kwam in aanraking met de groep enthousiastelingen die van plan was een energiecoöperatie op te richten en heb me daar direct bij aangesloten.
Vanaf het eerste begin ben ik betrokken geweest bij het opstarten en vormgeven van de coöperatie en heb in het bestuur de taak van secretaris op mij genomen.
Daarna heb ik me, gezien mijn achtergrond, bezig gehouden in de werkgroep projecten met het ontwikkelen en opstarten van projecten ten behoeve van het opwekken van duurzame energie. Sinds kort ben ik ook voorzitter van de werkgroep projecten.

avatar-man

 


Bies Ramrattan

Penningmeester

Mijn naam Bisnoedat Ramrattan, mijn voornaam wordt afgekort tot Bies. Ik ben 71 jaar, ben getrouwd en we hebben 3 kinderen die in Zoetermeer zijn opgegroeid en na hun afstuderen zelfstandig wonen, niet in Zoetermeer. We zijn in september 1980 in Zoetermeer komen wonen in Seghwaert. In 1994 verhuisd naar Rokkeveen op het huidig adres. Ik heb een HBO opleiding op financieel administratief gebied en heb in deeltijd een gedeeltelijke universitaire opleiding Ned. Recht. Werkzaam geweest in de accountancy en later als controller. Diverse bestuursfuncties als penningmeester in diverse vereniging de laatste voor DEZo bij De Zonnebloem.

 

avatar-man


Walter Jansen [walter.jansen@dezo.eu]

Bestuurslid, Trekker werkgroep Projecten

Vanuit mijn overtuiging dat gebruik en productie van duurzame energie dicht bij elkaar komen te liggen in de energietransitie, kunnen duurzame energiecoöperaties een belangrijke rol vervullen. Om de regie op energie weer terug te geven vind ik het leuk en boeiend om dit samen met andere bewoners een duurzame energiecoöperatie (DEZo) te vormen en concreet aan de slag te zijn met de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van duurzame energie installaties. De interacties, verbindingen en het vernieuwende (maatschappelijk, technisch, economisch) geef me voldoening om me te blijven in zetten.

 

avatar-man


Loek Groenewegen
Bestuurslid, Trekker werkgroep Informatie

Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. Ik woon al sinds 1987 in Zoetermeer
Ik heb achtereenvolgens gewerkt in het vormingswerk voor werkende jongeren, het welzijnswerk voor ouderen en in de zorg.
In 2012 ben ik gestopt met werken. Sindsdien heb ik alle tijd om, al dan niet samen met mijn vrouw, leuke dingen te doen zoals tennissen, fietsen, wandelen en,er op uit trekken met de camper, het liefst naar warmere oorden.
Daarnaast vind ik het belangrijk en interessant om me met duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie bezig te houden.
Dat doe ik o.a. bij de energie coöperatie DEZo. Binnen DEZo ben ik voorzitter van de werkgroep informatie.en als zodanig zit ik ook in het bestuur. De werkgroep houdt zich bezig met het organiseren van informatiebijeenkomsten, een energiemarkt en een duurzame fiestroute in Zoetermeer.
Mijn wens naar de toekomst is dat meer Zoetermeerders zich bij DEZo aan gaan sluiten en ook actief mee gaan doen, met meer mensen kunnen we meer doen.