Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Datum

Tijd

Plaats

Dinsdag 7 juli 2020

19:30 - 21:30 uur (deuren zijn open vanaf 19:15 uur)

Let's Tango garage, Ambachtsherenlaan 103

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om deel te nemen aan de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Belangrijkste onderwerpen van deze ALV zijn vaststellen van de jaarrekening 2019 en de samenstelling van het bestuur.

In verband met stoelen en consumpties stellen we het op prijs om aan te geven of je aanwezig zult zijn tijdens de ALV.

In verband met de coronamaatregelen zal er tussen de zitplaatsen minimaal 1,5 meter ruimte zijn. Het is ook mogelijk om met een videoverbinding deel te nemen. Daarvoor gebruiken we Microsoft Teams. Als je een emailadres aan ons doorgeeft kunnen we je uitnodiging om deel te nemen.

STUKKEN

Agenda

Verslag ALV september 2019

Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019

Financieel jaarverslag 2019

Begroting 2020

Verslag kascommissie

Voorstel contributie 2021

Wijziging participatie zonnepark Pelgrimshoeve

Nieuwe projecten

Alle stukken in ZIP bestand

We doen ons best om alle stukken op een een correcte manier bij je aan te bieden. Enerzijds via de mail en anderzijds via deze pagina. Als je problemen hebt met het downloaden van de stukken neem dan contact op via een van de bestuursleden. Zij kunnen de stukken op een andere wijze aanleveren. Om (porto)kosten te besparen en het milieu onnodig te belasten printen we de stukken, in principe, niet uit.

Mocht je verhinderd zijn om de ALV bij te wonen kun je per email vragen, opmerkingen, stemmen insturen. Alle ingezonden mailberichten zullen behandeld worden bij de agendapunten waar ze van toepassing zijn.