ALV 2021


ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Datum

Tijd

Plaats

Dinsdag 30 juni 2021

19:30 – 21:30 uur (deuren zijn open vanaf 19:15 uur)

De Kapelaan, Nicolaasplein 2, Zoetermeer

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om deel te nemen aan de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Belangrijkste onderwerpen van deze ALV zijn vaststellen van de jaarrekening 2020 en presentatie van nieuwe projecten.

In verband met stoelen en consumpties stellen we het op prijs om aan te geven of je aanwezig zult zijn tijdens de ALV.

In verband met de coronamaatregelen zal er tussen de zitplaatsen minimaal 1,5 meter ruimte zijn.

Documenten

Agenda

Verslag ALV juli 2020

Jaarverslag 2020

Verslag penningmeester 2020

Jaarrekening 2020

Verslag kascommissie

Jaarplan 2021

Begroting 2021

Voorstel contributie 2022

We doen ons best om alle stukken op een een correcte manier bij je aan te bieden. Enerzijds via de mail en anderzijds via deze pagina. Als je problemen hebt met het downloaden van de stukken neem dan contact op via een van de bestuursleden. Zij kunnen de stukken op een andere wijze aanleveren. Om (porto)kosten te besparen en het milieu onnodig te belasten printen we de stukken, in principe, niet uit.

Mocht je verhinderd zijn om de ALV bij te wonen kun je per email vragen, opmerkingen, stemmen insturen. Alle ingezonden mailberichten zullen behandeld worden bij de agendapunten waar ze van toepassing zijn.