ALV 2022


ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Datum

Tijd

Plaats

Woensdag 8 juni 2022

19:30 – 21:30 uur (deuren zijn open vanaf 19:15 uur)

Kapelaan, Nicolaasplein 1, Zoetermeer

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om deel te nemen aan de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

In verband met stoelen en consumpties stellen we het op prijs om aan te geven of je aanwezig zult zijn tijdens de ALV.

STUKKEN

Agenda

Verslag ALV 26 oktober 2021

Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021

Toelichting op jaarrekening 2021

Begroting 2022

Verslag kascommissie

Voorstel contributie 2023

We doen ons best om alle stukken op een een correcte manier bij je aan te bieden. Enerzijds via de mail en anderzijds via deze pagina. Als je problemen hebt met het downloaden van de stukken neem dan contact op via een van de bestuursleden. Zij kunnen de stukken op een andere wijze aanleveren. Om (porto)kosten te besparen en het milieu onnodig te belasten printen we de stukken, in principe, niet uit.

Mocht je verhinderd zijn om de ALV bij te wonen kun je per email vragen, opmerkingen, stemmen insturen. Alle ingezonden mailberichten zullen behandeld worden bij de agendapunten waar ze van toepassing zijn.