Energiecafe 2018 november Worsteling met verduurzaming


DEZo Energiecafé

‘Worsteling met verduurzaming’

Datum

Tijd

Plaats

Maandag 19 november 2018

19:30 uur

Restaurant Happy Moose, Het Langeland 20

Wellicht heb je moeite te bepalen wat je moet doen in deze tijd van energietransitie en temidden van de veelheid aan maatregelen om tot energiezuinig gedrag te komen en het nemen van duurzame energiemaatregelen in je huis. Hoe bepaal je een zinnige koers met ‘no regret’? Nu het klimaatakkoord meer contouren krijgt stijgt het gevoel van urgentie, maar wil je ook weer niet onbezonnen te werk gaan. De avond helpt de bezoeker om een begin te maken met het zetten van stappen naar duurzamer wonen; dit op basis van beelden van ervaringsdeskundigen.

De avond is vooral bedoeld voor mensen die nog (verdere) verduurzamingstappen met hun woning moeten gaan zetten en moeite hebben met het vinden van de weg.

Het programma van de avond;

19:30 Inloop

19:45 Opening met uitleg over de avond en mededelingen DEZo (Frank Schöne)

19:55 Inleidingen door:

  • Liselotte Gips: ‘Ervaringen met een bewonersvereniging in Buytenwegh’
  • Reimarkt (Frank Prins): ‘Ervaringen van en met startende verduurzamers’

21:00 Open café; uitwisseling van ervaringen en mogelijkheden

22:00 Einde bijeenkomst

Bezoek aan het DEZo Energiecafé is gratis. We stellen het zeer op prijs dat je je aanmeld. Aan de hand van het aantal aanmeldingen kunnen we de ruimte optimaal inrichten.