Energiecafe 2019 februari Aardwarmte/geothermie in Zoetermeer


DEZo Energiecafé

Aardwarmte/geothermie in Zoetermeer?

Datum

Tijd

Plaats

Maandag 18 februari 2019

19:30 uur

Restaurant Happy Moose, Het Langeland 20

Waldemar Kepinski, een deskundige op gebied van geothermie, licht toe wat er precies onder ‘geo-thermie’ wordt verstaan. Mede aan de hand van enkele voorbeelden wordt verkend wat de rol van geo-thermie in de warmtetransitie zou kunnen zijn, in het algemeen en wellicht voor Zoetermeer in het bijzonder. Verder: hoe kan een individuele burger invloed uitoefenen op het bereiken van geo-thermische oplossingen?

Indeling van de avond

19:30 – inloop

19.45 – opening

19:50 – inleiding/presentatie

20:50 – korte pauze

21:00 – discussie

21:30 – café

21:45 – einde avond

Bezoek aan het DEZo Energiecafé is gratis.  Vooraf aanmelden is zeer gewenst.