Energiecafe 2019 januari Aardgasvrije wijken warmtetransitie met bewoners


DEZo Energiecafé

Aardgasvrije wijken: warmtetransitie met bewoners

Datum

Tijd

Plaats

Maandag 28 januari 2019

19:30 uur

Restaurant Happy Moose, Het Langeland 20

“Gemeenten hebben de regierol in de transitie naar aardgasvrije wijken. In een zorgvuldig proces zullen zij per wijk een afweging moeten maken wat de beste oplossing is, als huizen niet langer met de traditionele cv-ketel worden verwarmd.” (Ontwerp Klimaatakkoord).

Maar hoe dan?

Dat vraagt om ingewikkelde keuzes over techniek, financiën en planning. Het is aan de gemeente om als regisseur van de transitie dit keuzeproces vorm te geven en waar nodig knopen door te hakken. Maar uiteindelijk moet iedereen meedoen en er moet er daarom draagvlak zijn voor de keuzes die worden gemaakt.

“Bij de gastransitie in de wijk is het belangrijk dat burgers en bedrijven zeggenschap hebben bij de keuze van alternatieve warmtebronnen en van de maatregelen om gebouwen energiezuinig te maken. Burgers en bedrijven dragen dan niet alleen de lasten, maar profiteren ook van de lusten.” (Ontwerp Klimaatakkoord)

Aan de hand van een aantal vragen gaan we bezoekers vragen waar ze behoefte aan hebben.

Bezoek aan het DEZo Energiecafé is gratis. Vanwege het interactieve karakter van deze avond is aanmelden verplicht. De eerste 60 bezoekers met een bewijs van aanmelding worden toegelaten. U ontvangt voor 27 januari een mailbericht wanneer uw aanmelding definitief is.