Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer

DEZo Energiecafé

'Regionale Energie Startegieén

Datum

Tijd

Plaats

Woensdag 27 november 2019

19:30 uur

Restaurant Happy Moose, Het Langeland 20

bron: Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën

In het klimaatakkoord staat geschreven dat er Regionale Energie Strategieën gemaakt moeten worden die vervolgens input gaan geven voor de gemeentelijke wijkplannen. Hoe zit dit systeem in elkaar, wat is de planning en wat is de stand van zaken?

Vanavond gaan we in op het proces van ontwikkeling en besluitvorming. Hoe moet beleid vertaald gaan worden naar uitvoering. Is dat top-down of bottom-up?

Uiteindelijk moet dat leiden tot de wijkaanpakken die door de gemeente in uitvoering gebracht moeten gaan worden.

Inmiddels zijn ook de eerste contouren zichtbaar voor de RES van de regio waar Zoetermeer deel van uit maakt. 

In een panelgesprek nemen Rens Schipper (DEZo), Arie de Jong (DEZo en lid werkgroep RES) en Johan Lako (Gemeente Zoetermeer) je mee langs dit onderwerp.

Het programma van de avond;

19:30 Inloop

19:45 Inleiding door voorzitter Rens Schipper

19:50 Panelgesprek

21:00 Open café; uitwisseling van ervaringen en mogelijkheden

22:00 Einde bijeenkomst

Bezoek aan het DEZo Energiecafé is gratis. We stellen het zeer op prijs dat je je aanmeld. Aan de hand van het aantal aanmeldingen kunnen we de ruimte optimaal inrichten. 

Bezoekers krijgen 1 consumptiemunt. Bezoekers die zich voor woensdag 17:00 aangemeld hebben ontvangen een consumptiemunt extra.