Energiecafé 2020 maart concept


DEZo Energiecafé

Wijkaanpak Meerzicht en Driemanspolder

Datum

Tijd

Plaats

Woensdag 26 maart 2020

19:30 uur

Restaurant Happy Moose, Het Langeland 20

In het Livinglab Palenstein Aardgasvrij heb ik gewerkt aan de stageopdracht, hier heeft DEZo een werkplek en komen studenten, bedrijven, bewoners en belangstellenden samen om oa. te werken aan vraagstukken rondom woningverduurzaming. Eén van de manieren waarmee DEZo werkt aan de woningverduurzaming is de energiescan. Tijdens een bezoek aan geïnteresseerde deelnemers komen er energieambassadeurs langs die een scan van de woning maken en hierbij kansen in kaart brengen op het gebeid van energiebesparing en opwekking.
Dit rapport dient als hulp om terug te kijken naar de scans, zodat de sterke en zwakke punten van de scan in kaart worden gebracht. Het rapport is opgesteld voor DEZo zelf en zal intern gebruikt worden. Naast het rapport zal er een factsheet worden gepresenteerd met de bevindingen uit het rapport weergegeven in infographics. Deze factsheet is beschikbaar als presentatiemateriaal vanuit DEZo, bijvoorbeeld tijdens een energiecafé, of een bijeenkomst met de gemeente.

Bezoek aan het DEZo Energiecafé is gratis. We stellen het zeer op prijs dat je je aanmeld. Aan de hand van het aantal aanmeldingen kunnen we de ruimte optimaal inrichten. 

Bezoekers krijgen 1 consumptiemunt. Bezoekers die zich voor woensdag 17:00 aangemeld hebben ontvangen een consumptiemunt extra.