Energiecafe Seghwaert maakt vaart


DEZo Energiecafé

‘Seghwaert maakt vaart’

Datum

Tijd

Plaats

Maandag 15 oktober 2018

19:30 uur

Restaurant Happy Moose, Het Langeland 20

Projectleider Peter van Oppen is samen met vrijwilligers sinds november 2017 bezig om contact te leggen met bewoners van de wijk Seghwaert om hun wensen of behoefte in kaart te brengen als het gaat om duurzame woningverbetering. 

Tijd om de balans op te maken. Peter van Oppen zal vertellen over zijn ervaringen van het afgelopen jaar. Wat is er gedaan, waar zijn we mee bezig en wat gaan we doen in de toekomst.

Het eerste buurtteam dat actief is in de wijk zal zich voorstellen en vertellen wat ze in hun buurt aan het doen zijn.

Zoals je van ons gewend bent is er weer voldoende ruimte om vragen te stellen, discussie te voeren en kennis te maken met andere bezoekers en (bestuurs)leden van DEZo.

Programma;

19:30 Inloop

19:45 Opening

19:50 Presentatie ‘Seghwaert maakt vaart’ door projectleider Peter van Oppen

20:30 Pauze

20:45 Presentatie buurteam ‘De Sloten’

21:00 Paneldiscussie

21:30 afsluiting

Bezoek aan het DEZo Energiecafé is gratis. We stellen het zeer op prijs dat je je aanmeld. Aan de hand van het aantal aanmeldingen kunnen we de ruimte optimaal inrichten.