Verkiezingsdebat Provinciale Staten


Verkiezingsdebat Provinciale Staten

Datum

Tijd

Plaats

Woensdag 13 maart 2019

19:30 uur

De Kapelaan, Nicolaasplein 2

Stichting DuurSamen Zoetermeer en Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer organiseren een debat tussen de lijsttrekkers van de politieke partijen die aan de provinciale verkiezingen van Zuid-Holland op 20 maart a.s. meedoen. Bijzonder aspect is dat op 13 maart het Planbureau voor de Leefomgeving de doorrekening van het klimaatakkoord bekend maakt.


De volgende politieke partijen zijn uitgenodigd: CDA, Christen Unie, Code Oranje, Denk, D66, Forum voor Democratie, Groen Links, PvdA, Partij voor de Dieren, PVV, SGP, SP, VVD en 50Plus.

Programma:


  • 19:30 uur Opening door Gemma Smid (DuurSamen) en Rens Schipper (DEZo)
  • 19:40 uur Aanvang van het debat
  • 19:45 uur Iedere partij krijgt 5 minuten om hun partijstandpunt met betrekking tot duurzame energietransitie toe te lichten
  • 2015 uur Aan de hand van prikkelende stellingen en de bevindingen van het Planbureau voorde Leefomgeving worden de politieke partijen ondervraagd.
  • 22:00 uur Sluiting door Gemma Smid


Voor nadere informatie kunt u terecht bij:
Kees van der Riet
Stichting DuurSamen Zoetermeer
info@duursamenzoetermeer.nl

Rens Schipper
Voorzitter Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer
(DEZo)
rens.schipper@dezo.eu

De stichting DuurSamen Zoetermeer is een netwerkorganisatie (opgericht in mei 2018), die de bewustwording over duurzaamheid samen met partners (overheden, bedrijven, maatschappelijke instellingen, burgerinitiatieven en inwoners) wil bevorderen. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe website.
De Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer (DEZo) helpt inwoners van Zoetermeer, bedrijven en overheden bij het energie neutraal maken van woningen, bedrijfspanden en publieke gebouwen en heeft als doelstelling een energieneutraal Zoetermeer.