Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer

DEZo

Wijkaanpak Meerzicht bijeenkomst

Datum

Dinsdag 10 maart 2020

Op dinsdag 10 maart was in de Oase Kerk in Meerzicht de
wijkbijeenkomst “Meer zicht op energiebesparing”. De avond werd druk
bezocht.

Wethouder Groeneveld deed het openingswoord en vertelde dat de gemeente
Zoetermeer in de maand april, het programma Duurzaam en Groen door de
Raad is vastgesteld. In het programma staat dat de gemeente met partners
in de wijken zelf actief is om bewoners te helpen met energiebesparing.
Dit is een van de stappen naar aardgasvrij wonen wat een positieve
bijdrage levert aan de CO2 reductie.

Peter van Oppen (DEZo) gaf uitleg over de energiescans en
energieambassadeurs. DEZo leidt bewoners op als energieambassadeurs en
woningeigenaren kunnen gratis een energiescan aanvragen bij DEZo.

Josien Kruizinga (Energieloket Reimarkt) gaf uitleg over welke stappen
bewoners kunnen nemen en het vinden van de juiste uitvoerders.

In het laatste deel van de avond worden de bezoekers van de avond
ingedeeld per woningtype. In kleine groepjes werd er gedeeld en
gediscussieerd over energiebesparende maatregelen.
Enkele bewoners van de Waterbuurt, zo ook DEZo en Reimarkt,  zijn al een
tijd bezig met het inventariseren van de mogelijkheden voor de
grindbetonplaten. De buurt bestaat uit een combinatie van koop en huur.
Inmiddels hebben de huurwoningen wel de stap mogen zetten in het
aanpassen van de gevel, dit tot verbazing van de bewoners. De buurt is
actief en betrokkenen en willen samen aan de slag en zich inzetten voor
verduurzaming. Zij gaven aan wel een partij erbij te willen hebben die
de regie neemt en de bewoners begeleidt. Bewoners gaven aan als
buurtcollectief maar ook individueel aan de slag te willen gaan. De
behoefte om een ondersteunende partij(en) te vinden is groot.  En het
voorstel voor een gezamenlijke inkoopactie werd enthousiast ontvangen.