Duurzame Eneregiecoöperatie Zoetermeer U.A.

Door en voor inwoners van Zoetermeer

DEZo Energiecafé -Stroomopslag en dynamische energietarieven

12

JUN

Duurzame energieopwekking gaat steeds beter in Nederland. Op 19 april jl werd er op een werkdag in de middag zo veel groene energie opgewekt dat  de kale energieprijzen (zonder belastingen) op de energiemarkt zelfs negatief werden, tot wel meer dan – € 0.20 per kWh. M.a.w. je kreeg geld toe als je op dat moment stroom afnam. Dit zal in de toekomst steeds vaker gaan voorkomen.

Tijd dus om serieus na te gaan denken over het opslaan van die overtollige energie om die later, als er minder zon schijnt of de wind minder waait, zelf te kunnen gebruiken.

Graag nemen we u mee in de ontwikkelingen op dat gebied  zowel grootschalig als kleinschalig.

Ook de ervaringen van een gebruiker die thuis een batterij in gebruik heeft komt aan bod.

Het beter gebruiken/benutten  van de opgewekte energie over de dag is om meerdere redenen te overwegen. Een contract met uw energieleverancier op basis van dynamische tarieven kan daarbij helpen.

In de tweede helft van de avond gaan we daar wat dieper op in .

Het programma is als volgt:

  • Opening
  • Een lezing over de noodzaak en mogelijkheden van het opslaan van energie
  • De ervaringen van een gebruiker van batterijopslag thuis
  • Pauze
  • Toelichting op de verschillende tarieven van energieleveranciers o.a. het dynamisch tarief
  • Sluiting
  • Samenzijn met discussie onder het genot van een drankje en een hapje
  • Einde

Graag nodigen wij u voor dit energiecafé uit. Het energiecafé zal worden gehouden in De Kapelaan aan het Nicolaasplein  2

De zaal is open vanaf 19.30 u, start bijeenkomst is 20.00 u

Wilt u deze avond bijwonen, meldt u zich dan aan door onderstaand formulier in te vullen en in te sturen.

Er is plek voor maximaal 75 bezoekers (Brandweervoorschrift). Bij overschrijding van dit aantal moet we helaas mensen die niet zijn aangemeld teleurstellen. Aanmelden is dus noodzakelijk.

Contact

Postadres:

Jolkade 7

2725 AB Zoetermeer

Contact

Postadres:

Jolkade 7

2725 AB Zoetermeer

Mail:

info@dezo.eu

Mail:

info@dezo.eu

Scroll naar boven