Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer

LEDEN

INFORMATIE VOOR ONZE (TOEKOMSTIGE) LEDEN

Als lid van DEZo ben je lid van een coöperatie. Dat betekent dat je inspraak hebt op het beleid van de coöperatie. Hoe we dit in de praktijk geregeld hebben is vastgelegd in onze statuten en huishoudelijk reglement.

Als je participeert in een van onze collectieve zonneparken ben je automatisch lid. Participanten sluiten een contract af met de coöperatie.

Hieronder vind je een aantal van de documenten die voor leden van toepassing zijn;

STATUTEN (Akte statutenwijziging)

STATUTEN (Akte van oprichting)