Duurzame Eneregiecoöperatie Zoetermeer U.A.

Door en voor inwoners van Zoetermeer

Leden

Informatie voor onze (toekomstige) leden

Als lid van DEZo ben je lid van een coöperatie. Dat betekent dat je inspraak hebt op het beleid van de coöperatie. Hoe we dit in de praktijk geregeld hebben is vastgelegd in onze statuten en huishoudelijk reglement.

Als je participeert in een van onze collectieve zonneparken ben je automatisch lid. Participanten sluiten een contract af met de coöperatie.

Hieronder vind je een aantal van de documenten die voor leden van toepassing zijn

Statuten (Akte statutenwijziging) – 29 november 2021

In verband met aanvullende eisen ten aanzien van statuten, die de RvO stelt om SCE subsidie aan te kunnen vragen, zijn de statuten aangepast. Tegelijkertijd zijn de wettelijke aanpassingen ten aanzien van de ‘Witwassen van gelden de Financiering van Terrorisme (WWFT)’ verwerkt. De bestuursleden zijn op die datum ook aangemeld in het UBO register.

Statuten (Akte van oprichting) – 12 augustus 2014

De statuten zoals deze bij oprichting van DEZo zijn vastgelegd bij de notaris

Scroll naar boven