Duurzame Eneregiecoöperatie Zoetermeer U.A.

Door en voor inwoners van Zoetermeer

Algemene Ledenvergadering juni 2024

Dinsdag 11 juni 2024

19:30 uur - 21:30 uur

De Kapelaan, Nicolaasplein 2

Agenda + Stukken

Agenda

[PDF 73 KB]

Bestuurssamenstelling

[PDF 106 KB]

Verslag vorige ALV ( 9 januari 2024)

[PDF 130 KB]

Jaarrekening 2023

[PDF 170 KB]

Toelichting op de jaarrekening 2023

[PDF 54 KB]

Kascommissie

[PDF 60 KB]

Oprichting stichting

Lopende projecten

Scroll naar boven