Duurzame Eneregiecoöperatie Zoetermeer U.A.

Door en voor inwoners van Zoetermeer

Terugblik op DEZo Energiecafé - Is de warmtepomp een alternatief voor de CV-ketel?

19

APR

In een goed bezocht energiecafé hebben we onderzocht of een warmtepomp een goed alternatief is voor een CV-ketel.

Tijdens de presentatie werden zowel de theorie achter, als de praktische ervaringen met warmtepompen behandeld. Het principe van de werking van de warmtepomp werd uitgelegd om duidelijk te maken waar een warmtepomp de extra energie vandaan haalt. Hoe goed een warmtepomp dat doet wordt uitgedrukt in een COP-waarde. Een COP van 4 geeft aan dat een warmtepomp 3 eenheden energie toevoegt aan 1 eenheid energie die je er in stopt. De COP-waarde die een fabrikant opgeeft is de maximale waarde die een warmtepomp haalt onder de meest optimale omstandigheden.

Er zijn twee belangrijke zaken waardoor het rendement van een warmtepomp wordt beïnvloed. Dat zijn de bron, waar de warmte onttrokken moet worden, en het afgiftesysteem, waar de warmte de ruimte in wordt gevoed.

Alle mogelijke soorten van bronnen (lucht, water, bodem) zijn de revue gepasseerd. De voor- en nadelen van deze bronnen zijn kort toegelicht. Bij het afgiftesysteem zijn er zoveel variaties dat alleen de meeste gangbare vormen (vloerverwarming, radiatoren, airco en mogelijk combinaties) zijn behandeld.

Naast techniek werd ook het kostenplaatje onder de aandacht gebracht. Doordat de gasprijzen blijven stijgen en de stroomprijzen redelijk stabiel blijven wordt het steeds goedkoper om een CV-ketel te vervangen voor een (full-electric) warmtepomp. De hoge aanschafkosten van een warmtepomp werden doorgerekend op een gebruik van 15 jaar waardoor een warmtepomp lagere jaarlijkse kosten heeft dan een CV-ketel.

Samenvattend kon de conclusie getrokken worden dat de warmtepomp, en dan vooral de full-electric warmtepomp een goed alternatief is voor de CV-ketel. Daarbij moet wel de kanttekening geplaatst worden dat een warmtepomp geen “plug-and-play” apparaat is. De gehele installatie (bron, warmtepomp en afgiftesysteem) moet goed ingericht worden om het maximale rendement uit de installatie te halen. Uit een praktijkvoorbeeld hebben we echter gezien dat een “slechte” installatie nog steeds rond de 60% op aardgas kan besparen.

Met de huidige subsidieregelingen en mogelijkheden om geld te lenen is nu de tijd om je CV-ketel te vervangen voor een warmtepomp. Grootste uitdaging ligt in het vinden van een goede installateur die ook verstand heeft van bronnen en afgiftesystemen.

Scroll naar boven