Duurzame Eneregiecoöperatie Zoetermeer U.A.

Door en voor inwoners van Zoetermeer

Algemene Ledenvergadering mei 2023

Dinsdag 16 mei 2023

19:30 uur - 22:00 uur

De Kapelaan, Nicolaasplein 1

Stukken

Agenda

[PDF 76 KB]

Bestuurssamenstelling

[PDF 89 KB]

Verslag vorige ALV ( 8 juni 2022)

[PDF 141 KB]

Jaarverslag 2022

[PDF 46 KB]

Jaarrekening 2022

[PDF 172 KB]

Toelichting op de jaarrekening 2022

[PDF 71 KB]

Verslag kascommissie 2022

[PDF 341 KB]

Jaarplan 2023

[PDF 48 KB]

Begroting 2023

[PDF 129 KB]

Voorstel contributie 2023

[PDF 118 KB]

Financiële compensatie deelnemers project Fivelingo

[PDF 47 KB]

Scroll naar boven