Duurzame Eneregiecoöperatie Zoetermeer U.A.

Door en voor inwoners van Zoetermeer

Algemene Ledenvergadering januari 2024

Dinsdag 9 januari 2024

19:30 uur - 22:00 uur

De Kapelaan, Nicolaasplein 2

Voorlopig verslag ALV 9 januari 2024

[PDF 114 KB]

Stukken

Agenda

[PDF 74 KB]

Bestuurssamenstelling

[PDF 107 KB]

Verslag vorige ALV ( 16 mei 2024)

[PDF 149 KB]

Jaarverslag 2023

[PDF 140 KB]

Jaarplan 2024

[PDF 114 KB]

Begroting 2024

[PDF 107 KB]

Voorstel contributie 2024

[PDF 113 KB]

Huishoudelijk reglement

[PDF 104 KB]

Scroll naar boven